Verloop echtscheiding EOT

Verloop echtscheiding onderlinge toestemming en verkoop van huis

1. Regelingsakte opstellen (de EOT overeenkomst)

Hierin worden alle afspraken geregeld over zowel de financiële als de familiale aspecten voor na de scheiding.

Materieel gedeelte
Het materiële gedeelte regelt alles wat met vermogensrechten te maken heeft: auto, inboedel, huis, de spaar rekeningen, de verzekeringen en de schulden (hypotheeklening) die verdeeld worden

Familiaal gedeelte
In het familiale gedeelte worden alle regels vastgelegd omtrent ouderlijk gezag na echtscheiding, verblijf van de kinderen, kinderalimentatie, partner alimentatie, wat te doen bij overlijden (het erfrecht), ...

De EOT overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partners ondertekend. Het is raadzaam om hier reeds beroep te doen op een ervaringsdeskundige.

2.De vastgoedmakelaar

De uiteindelijke EOT zal opgemaakt worden bij de notaris. Het is nu raadzaam snel beroep te doen op een vastgoedmakelaar teneinde de waarde van de te verkopen woning te bepalen. De vastgoedmakelaar kan u eveneens bijstaan bij het maken van de afrekening ten overstaan van de hypotheekschuld, de verzekeringen nakijken enz...  Het is bovendien aangewezen de woning nu reeds te koop te stellen, na het vinden van een koper duurt het immers nog een aantal maanden vooraleer de akte verleden wordt.

Tip: 100% objectieve verkoopformule bij echtscheiding

3.Verzoekschrift tot echtscheiding

Het verzoekschrift tot echtscheiding en de bijlagen wordt ingediend bij een rechtbank van eerste aanleg naar eigen keuze. Het verzoekschrift moet worden ondertekend door beide partners of door een notaris of advocaat. Tevens dienen een eventuele boedelbeschrijving, een uittreksel van de huwelijksakte, een uittreksel van de geboorteakte van beide partners en van de kinderen bij het verzoekschrift te worden toegevoegd.

4. Verschijnen voor de rechter

Beide partijen zullen binnen een maand worden uitgenodigd om voor een eerste keer te verschijnen voor de rechtbank. Er wordt aan beide partijen gevraagd of ze akkoord gaan met de echtscheiding. Ze maken kenbaar dat ze het eens zijn met de inhoud van de regelingsakte. Ook kan het zijn dat de voorzitter van de rechtbank om een verduidelijking vraagt. 

De partners worden opgeroepen, maar hoeven niet per se in persoon te verschijnen voor de rechtbank. Ze kunnen zich laten vertegenwoordigen. Nadien geldt er een wachttijd van drie maanden alvorens beide partijen een tweede en laatste keer dienen te verschijnen voor de rechtbank en dan wordt er door de rechter hetzelfde gevraagd als bij de eerste verschijning.

Wanneer de partners al langer dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn, kunnen zij een vrijstelling krijgen voor deze tweede verschijning. In dat geval hoeven ze maar één keer voor de rechter te verschijnen. Zij moeten dit wel kunnen aantonen, bijvoorbeeld middels een uittreksel uit het bevolkingsregister.

5. Definitieve echtscheiding

De rechter zal dan uitspraak doen over de echtscheiding. Hierna is de echtscheiding definitief en heeft kracht van gewijsde. Beroep tegen deze uitspraak is enkel mogelijk door het openbaar ministerie. De termijn bedraagt één maand vanaf de dag van betekening van het vonnis. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het vonnis door de griffier naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gestuurd van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Deze zal dit binnen één maand overschrijven in het register van de burgerlijke stand. Wanneer dat gebeurd is, is de echtscheiding ook van kracht tegenover derden.

Vraag advies